Consultanță accesare fonduri nerambursabile și implementare proiecte

Despre noi

        C&D Perform Consult S.R.L. a luat fiinţă în anul 2005 având ca domeniu principal de activitate acordarea de consultanţă în afaceri. Principalele activităţi desfăşurate de firmă din anul 2005 până în prezent sunt:

  • Consultanţă pentru dezvoltarea organizaţională:
  • Consultanţă pentru identificarea nevoilor clientului;
  • Identificarea oportunităţilor de finanţare;
  • Elaborarea de planuri de afaceri şi Cereri de finanțare;
  • Elaborarea documentelor specifice accesării programelor de finanţare nerambursabile;
  • Consultanţă pentru derularea achiziţiilor conform legea 98/2016 privind achiziţiile publice și procedurile private aplicate de beneficiarii privați în cadrul contractelor de finanțare cu fonduri nerambursabile;
  • Elaborarea documentelor specifice implementării proiectelor de finanţare cu fonduri nerambursabile (rapoarte de progres, cereri de plată/cereri de rambursare, acte adiţionale la contractele de finanţare, etc).
  • Consultanţă în marketing şi studii de piaţă.

 

Strategia societății are la bază crearea de parteneriate pe termen lung cu beneficiarii noștri, prin oferirea de servicii integrate ce vizează toate etapele unui proiect cu finanțare nerambursabilă, de la discuții de principiu legate de ideea de proiect, până la întocmirea documentației necesare pentru accesarea proiectului și implementarea acestuia, astfel încât beneficiarul final să fie sigur că proiectul va fi unul de succes. Această abordare oferă clienților noștri un mod de lucru controlat, cu o viziune de ansamblu asupra întregului proiect. Succesul proiectelor finalizate se datorează expertizei angajaților societății, care au atât o pregătire solidă, cât și o vastă experiență în domeniul managementului de proiect cu fonduri europene.

Echipa noastră

Contacte

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

0745-840618 - Corina

0727-845707 - Roxana

0748-437843 - Ecaterina

ghenu.corina@performconsult.ro

mailat.roxana@performconsult.ro

turca.ecaterina@performconsult.ro

Brașov, Str. Codrul Cosminului nr. 48, bl. 407C, ap. 1